An toàn khi sửa điện dân dụng

Công tác an toàn khi sửa điện dân dụng cũng phải tuân theo các biện pháp an toàn chung, mặc dù điện dân dụng hầu hết là lưới điện hạ áp (dưới 1000V). Đối với công việc có cắt điện…Read more

nguyên tắc an toàn khi sửa điện
Biện pháp an toàn khi sửa chữa điện

Sửa chữa điện là một công việc tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ gây thiệt hại đến tính mạng con người hoặc tài sản. Bởi vậy công tác an toàn khi sửa chữa lắp đặt…Read more