Tag Archives: sửa điện dân dụng an toàn

An toàn khi sửa điện dân dụng

Công tác an toàn khi sửa điện dân dụng cũng phải tuân theo các biện pháp an toàn chung, mặc dù điện dân dụng hầu hết là lưới điện hạ áp (dưới 1000V). Đối với công việc có cắt điện cũng phải qua các bước: cắt điện, ngăn chặn điện không thể đóng lại, kiểm […]

0975078336